Báo cáo nhiều tên miền độc hại mạo danh eTax Mobile Việt Nam

0

10/07/2023 – Vina Aspire xin chia sẻ Danh sách các tên miền độc hại đang đưa vào tấn công tại Việt Nam, qua báo cáo mà F1 & Vina Aspire đang làm cho khách hàng đã liệt kê như sau:

https[:]//vietnamtax[.]com[.]vn/
https[:]//getgov[.]net/
https[:]//vietgov33[.]cc/
https[:]//vietgov22[.]cc/
https[:]//vietgov22[.]cc/
https[:]//d[.]ybz[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]cfd/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]ter[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]weo[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]cam/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]cam/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pnd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]cen[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]qsc[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gcd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]hav[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]bng[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]v2n[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]ote[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]jee[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vnv[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]sbs/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]skc[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]isu[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pcd[.]lol/?id=dgqcmiwep
https[:]//d[.]vvt[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]cfd/?id=kqlusaxhw
https[:]//d[.]vnw[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]tua[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]so6[.]lol/?id=bhavuelor
https[:]//d[.]hcw[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]mte[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]tae[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]so6[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]dvcgov[.]lol/?id=koywnutqa
https[:]//d[.]dwx[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]asia/?id=ivbeqsynt
https[:]//d[.]pcd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]aut[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]unk[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]kyy[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]ovn[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]dvcgov[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pcn[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]fzg[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]asia/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]ovg[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]wtk[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]phi[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]dvn[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]spg[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]qwd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]dde[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]qnm[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]kpp[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pii[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]wac[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]zzb[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vn9[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vn9[.]lol/?id=mqdjtyklw
https[:]//d[.]vnn[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]nwm[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]nxz[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]ooq[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]zbj[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]szd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]niy[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]site/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]amq[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]tey[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vdt[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]juk[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]tus[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]hhy[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vno[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]znm[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pbb[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]pyd[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]adx[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]nvn[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgou[.]life/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgov[.]fun/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]vnt[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]gdtgou[.]life/?id=uvnrgxdjq
https[:]//d[.]gdtgov[.]site/?id=kqlusaxhw
https[:]//d[.]qen[.]lol/?id=ujincmwgq
https[:]//d[.]v2n[.]lol/?id=tsjhdeniz
https[:]//d[.]jkg[.]lol/?id=ujincmwgq

Along with there are 3 server IPs connected with these above domains:
18.136.39.253
38.54.89.76
103.13.220.196

Vina Aspire – Đại lý ủy quyền chính hãng của Autodesk tại Việt Nam là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tinThế giới bản tin | Vina Aspire News
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://vina-aspire.com/bao-cao-nhieu-ten-mien-doc-hai-mao-danh-etax-mobile-viet-nam/

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ