Thỏa thuận chia sẻ nội dung

Các nội dung trên ThegioiBantin.com có thể được các báo, trang tin điện tử, website sử dụng đăng tải lại (trên nguyên tắc trích dẫn nguyên văn nội dung, ghi nguồn, tên tác giả đầy đủ), trừ khi có yêu cầu hoặc thỏa thuận riêng khác bằng văn bản giữa 2 bên. Điều đó cũng được hiểu là Thế giới bản tin cũng có quyền sử dụng đăng tải lại các nội dung từ các báo, trang tin điện tử, website có quan hệ chia sẻ theo nguyên tắc này.

may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ