Browsing loại

Giáo dục

Vì sao nên có tên tiếng Anh?

Xu hướng đặt tên tiếng Anh đang dần trở nên phổ biến, vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều câu hỏi liên quan tới việc vì sao cần có tên tiếng Anh, tên tiếng Anh…

VUCA thực sự có nghĩa là gì?

Trong một vài năm, khái niệm "VUCA" đang trở nên phổ biến như một thuật ngữ để chỉ các khía cạnh khác nhau của môi trường 'không thể kiểm soát' này. Trong…