Browsing loại

Chuyển đổi số

Vina Aspire trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Caspio tại Việt Nam hợp tác để hỗ trợ tối đa…

Với sự ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid 19 đã mang tới nhiều mối nguy họa về mọi mặt. Đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng, có tính liên kết và liền mạch để thích ứng với sự thay đổi thị trường và nhu cầu khách nhưng…

Smart Factory là gì?

Thuật ngữ Smart Factory được nhắc đến nhiều trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay nhưng khái niệm và điều khác biệt của nó vẫn là một ẩn số. Smart Factory là bước tiến mới vượt bậc cho ngành công nghiệp sản xuất. Thực chất,…

Cạnh tranh dựa trên phân tích dữ liệu

Một số công ty đã xây dựng doanh nghiệp của họ dựa trên khả năng thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Mọi công ty khác đều có thể học hỏi cách những doanh nghiệp thực hiện điều đó. Chúng ta đều biết sức mạnh của ứng dụng hủy diệt…
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ