Browsing loại

Suy ngẫm

Chiếc đồng hồ đeo tay

Cáсн đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông сấр III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc…