Browsing loại

ERP

Đầu tư ERP tại Việt Nam – Đã hiệu quả?

Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP được coi là công cụ hiệu quả giúp các nhà lãnh đạo trong việc quản lý các nguồn lực khác nhau. ERP cũng được kỳ vọng là công cụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp hội nhập với tiêu chuẩn quản lý quốc tế.…

Hệ thống ERP và lợi ích triển khai

Hệ thống ERP là gì và có lợi ích gì mà mặc dù rất nhiều doanh nghiệp đã thất bại nhưng không ít doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đầu tư để triển khai hệ thống này? Có rất nhiều định nghĩa về ERP, như định nghĩa của DataQuest, 1996: “ERP là một hệ…

Khi nào cần đầu tư ERP ?

Bản chất hệ thống ERP không phải là cái gì quá khổng lồ và phức tạp. Ngay trong những hệ thống hàng ngày của các DN, nếu luồng thông tin và quy trình tác nghiệp được thực hiện xuyên suốt trên hệ thống máy tính thì đã có thể coi là một loại…

Dùng ERP để quản lý Doanh nghiệp thế nào ?

Với những thách thức phải hòa nhập vào thị trường toàn cầu và bắt kịp những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận thấy có nhu cầu cần một hệ thống Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP. Các giải pháp ERP mang đến cho…

Tư vấn độc lập trong việc sử dụng ERP

Vai trò cầu nối Nhiều công ty đang gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa giữa một “rừng” giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planing). Nhà tư vấn độc lập giúp đánh giá quy trình, giám sát việc…
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ