Tự học lập trình React Native

0

Mùa dịch Covid ở nhà cùng Admin học lập trình App, React Native là framework xây dựng ứng dụng di động native sử dụng Javascript do Facebook phát hành và nhận định rằng đây chính là tương lai của lập trình di động. Từ lâu, tiêu chí của phát triển đa nền tảng luôn là “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (Code once, run everywhere), tuy vậy vẫn còn một số khác biệt cơ bản giữa web, iOS, và Android. Nhưng React phân lớp mức độ trừu tượng ở ba nền tảng để mà bạn chỉ phải tìm hiểu về React mà thôi, và bạn có thể viết các ứng dụng ở khắp các nền tảng, React giúp các lập trình viên tiết kiệm thời gian khi mà code có thể được tái sử dụng. Facebook cũng đã phát hành mã nguồn mở React Native For Android giúp các lập trình viên tái sử dụng lập trình từ các ứng dụng web và iOS.

Tiếp tục cập nhật …

Thế giới bản tin | VinaAspire News

 

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ