Màu Hoa đỏ

Có người lính, mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo

Có người lính, mùa xuân ấy ra đi từ đấy không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi

Mây ngàn hoá bóng cây che

Chiều biên cương trắng trời sương núi

Mẹ già mỏi mắt nhìn theo

Việt Nam ơi ! Việt Nam !

Núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con

Việt Nam ơi ! Việt Nam !

Ngọn núi nơi anh ngã xuống

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa

Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn

—————— 

Lời bài hát: Màu Hoa Đỏ. Sáng tác: Thuận Yến.

Thế giới bản tin | VinaAspire News

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.