Tại sao sức khỏe là phần quan trọng nhất của cuộc sống của bạn?

Sức khỏe của bạn là trung tâm của cuộc sống của bạn. Mọi phần của cuộc sống đều dựa vào việc bạn có một sức khỏe tốt.

Bạn không thể leo cao hơn trong tất cả bảy lĩnh vực khác trong cuộc sống nếu bạn không có đủ năng lượng thể chất để cống hiến cho từng lĩnh vực đó. Khi bạn có năng lượng thấp, rất khó để:

Nếu không có sức khỏe tốt, bạn không có gì cả!

Thế giới bản tin | Thegioibantin.com

Jack Bùi, Gihubb

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.