Nhiệt điện Bà Rịa: Bước chuyển tích cực sau cổ phần hóa

0 18

Trong 5 năm gần đây (2016 – 2020) tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành điện nói chung và của BTP nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, chi phí đầu vào tăng dẫn đến giá thành cao, đã ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính và kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO 3) cộng với biện pháp điều hành sản xuất hợp lý của Lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hình ảnh công ty trước thời điểm cổ phần hóa

Hàng năm, BTP lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thương thảo giá bán điện với EVN theo từng năm, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm kế hoạch, cân đối phân bổ các nguồn lực và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, các tổ máy của Công ty luôn đảm bảo độ sẵn sàng, với hệ số khả dụng toàn nhà máy luôn đạt chỉ tiêu giao.

Trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý vận hành, Công ty luôn đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống. Các tổ máy luôn luôn sẵn sàng. Đây cũng là yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty từ năm 2016 -2019 và ước năm 2020 đều có lãi, cổ tức dao động từ 10% đến 11%. Tuy nhiên lợi nhuận tăng giảm qua các năm một phần là do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư vốn vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Công ty luôn xác định bảo vệ môi trường là công tác quan trọng trong suốt quá trình sản xuất điện, BTP luôn chấp hành nghiêm luật bảo vệ môi trường, và trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ” do Công đoàn phát động và triển khai sâu rộng từng đơn vị sản xuất đến Công ty. Nhiều năm nay, phong trào đã in sâu vào nhận thức của mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn. Công ty luôn chú trọng đầu tư thay mới công nghệ trong quá trình sản xuất; nâng cấp nhà xưởng, văn phòng làm việc tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao sức khỏe người lao động.

Mô hình “Xanh – Sạch – Đẹp” tại Công ty luôn được phát huy.

Hàng năm, BTP lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và thương thảo giá bán điện với EVN theo từng năm, trong đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm kế hoạch, cân đối phân bổ các nguồn lực và đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, các tổ máy của Công ty luôn đảm bảo độ sẵn sàng, với hệ số khả dụng toàn nhà máy luôn đạt chỉ tiêu giao.

Trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng và quản lý vận hành, Công ty luôn đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống. Các tổ máy luôn luôn sẵn sàng. Đây cũng là yếu tố làm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhìn chung kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty từ năm 2016 -2019 và ước năm 2020 đều có lãi, cổ tức dao động từ 10% đến 11%. Tuy nhiên lợi nhuận tăng giảm qua các năm một phần là do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư vốn vay có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Công ty luôn xác định bảo vệ môi trường là công tác quan trọng trong suốt quá trình sản xuất điện, BTP luôn chấp hành nghiêm luật bảo vệ môi trường, và trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ” do Công đoàn phát động và triển khai sâu rộng từng đơn vị sản xuất đến Công ty. Nhiều năm nay, phong trào đã in sâu vào nhận thức của mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn. Công ty luôn chú trọng đầu tư thay mới công nghệ trong quá trình sản xuất; nâng cấp nhà xưởng, văn phòng làm việc tạo cảnh quan môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao sức khỏe người lao động.

Thegioibantin.com | Vina-Aspire News

Nguồn bài viết nangluongvietnam.vn
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Đăng ký nhận tin mới

You have Successfully Subscribed!

may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ