Nhịp độ sản xuất của PVN tiếp tục được giữ vững

0 6

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra (vượt 1-22% so với kế hoạch tháng). Tính chung quý 1/2018, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý 1 đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch.

Sản lượng khai thác dầu tháng 3 đạt 1,23 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 3,63 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch quý 1. Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 0,98 tỷ m3, vượt 0,4% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 2,71 tỷ m3, vượt 8,5% kế hoạch quý 1.

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch quý 1. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý 1 đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch quý 1.

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 nghìn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 nghìn tấn, vượt 9,3% kế hoạch quý 1.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý 1 đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch quý 1. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30,0% so với kế hoạch quý 1.

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Đăng ký nhận tin mới

You have Successfully Subscribed!