Lưu trữ hàng ngày

03/05/2024

Giọng nói Người Đồ Sơn

Giọng Đồ Sơn hay quá ta Câu cửa miệng mở ra là “ í oi” Xí xớn thì gọi “ cớn giòi” Chơi mà không đẹp” xơi vòi” ta la Chửi mà hiểm nhất” chiêm bà” Cha thì gọi Bá, mẹ là bà Bu “Hoét “là vừa hỏng vừa ngu Bá Bu mà mắng là cu ra rìa…
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ