Đời dạy tôi thế đó

Người ta dạy hãy rộng lòng tha thứ Cho những ai đã cố tổn thương mình Người ta dạy về hai chữ nghĩa tình Về nhân quả ở muôn nghìn trang sách Người…
may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ