Offshore HUC campaign for MLJ-3 Topside by PTSC Offshore 1

0

Offshore HUC campaign for MLJ-3 Topside by POS1

 First oversea HUC project in Brunei. – Offshore HUC campaign for MLJ-3 Topside by POS1.

MLJ3 POS

 Accommodation Crane Work Barge “PTSC OFFSHORE 1” (POS1).

Gangway in position

 Gangway in position.

Fast Crew Boat coming alongside
Fast Crew Boat coming alongside.

 

—————

Ảnh: Phạm Minh Tuấn

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ