Full Clip quá trình hạ thuỷ, lắp đặt, hoàn thiện giàn khai thác BK20 – Mỏ Bạch Hổ của Vietsovpetro

20h00 ngày 26/10/2019, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro vui mừng đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giếng MTD-2X giàn BK-20 mỏ Bạch Hổ với lưu lượng dầu ban đầu thu được là 288 tấn/ngày đêm. Với việc tiếp tục khoan thêm các giếng khai thác, giàn BK-20 sẽ góp phần gia tăng đáng kể sản lượng khai thác dầu khí cho Vietsovpetro năm 2019 cũng như các năm tiếp theo.

Nhờ đưa giàn BK-20 vào vận hành khai thác sớm hơn 04 ngày so với kế hoạch Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 50 giao, phần gia tăng sản lượng khai thác dầu trong năm 2019 là 1152 tấn. Như vậy, với việc thiết kế và xây dựng thành công giàn BK-20 chứng tỏ Vietsovpetro đã rất chủ động trong việc định hướng phát triển và kịp thời giao Viện NCKH&TK nghiên cứu chi tiết các giải pháp thiết kế tối ưu nhằm mục đích phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên trong giai đoạn tận thăm dò tại Lô 09-1 và các lô lân cận. Giàn BK-20 sẽ được xem xét áp dụng để thiết kế xây dựng cho các khu vực tiềm năng sắp tới như BK-21, BK-19, RC-10 v,v…Ngoài ra, đối với dự án BK-20, đây cũng là lần đầu tiên Vietsovpetro đưa vào vận hành khai thác trước thời hạn đồng bộ tất cả các hạng mục, bao gồm: giàn BK, các đường ống kết nối ngầm và cáp điện ngầm. Điều này chứng minh sự trưởng thành của Vietsovpetro trong công tác thực hiện các dự án xây dựng giàn BK nói riêng và các dự án EPCI nói chung.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Nguồn Clip từ Facebook Nguyen Trung

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.