Bien Dong POC – Hình mẫu của PetroVietnam trong công tác Chuyển đổi số

0

Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Sáng kiến – Sáng chế và Khoa học Công nghệ giai đoạn 2017 – 2022, TS. Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc BIENDONG POC đã nhấn mạnh nâng cao hiệu quả SXKD bằng cách áp dụng hiệu quả các thành tựu của chuyển đổi số, CMCN 4.0 & AI và triển khai phát triển Văn hóa Doanh nghiệp với giá trị cốt lõi “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Nghĩa tình”, phù hợp với nền tảng văn hóa của Petrovietnam.

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ