Tìm kiếm và phát triển (Finding And Development) là gì?

Xu hướng tương lai của ngành công nghiệp dầu khí và vai trò của F&D

0

Tìm kiếm và phát triển (Finding And Development – F&D) đề cập đến chi phí phát sinh khi một công ty mua, nghiên cứu và phát triển tài sản trong nỗ lực thiết lập dự trữ hàng hóa.

Tìm kiếm và phát triển (Finding And Development)

Finding and Development

Tìm kiếm và phát triển

Khái niệm

Tìm kiếm và phát triển trong tiếng Anh là Finding And Development, viết tắt là F&D.

Tìm kiếm và phát triển (F&D) đề cập đến chi phí phát sinh khi một công ty mua, nghiên cứu và phát triển tài sản trong nỗ lực thiết lập dự trữ hàng hóa.

Các doanh nghiệp thăm dò và phát triển dựa vào việc tìm kiếm hàng hóa để sản xuất và bán. Chi phí tìm kiếm và phát triển thể hiện chi phí kinh doanh cho các loại công ty này.  

Chi phí F&D còn được gọi là chi phí tìm kiếm.

Mặc dù thuật ngữ F&D có thể liên quan đến chi phí phát sinh bởi bất kì loại công ty hàng hóa nào, nhưng nó thường được sử dụng liên quan đến chi phí thượng nguồn (upstream) của doanh nghiệp dầu khí. Trong trường hợp này, chi phí tìm kiếm và phát triển có thể được thể hiện trên mỗi thùng khí hoặc dầu. Chi phí tìm kiếm được tính trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian đó, số tiền chi ra để xác định dự trữ hàng hóa bổ sung được tính, sau đó chia cho số lượng bổ sung của dự trữ thực tế được phát hiện trong cùng khoảng thời gian đó.

Chi phí F&D được tính bằng cách chia chi phí phát sinh trong một khoảng thời gian cho số lượng hàng hóa tìm thấy trong cùng thời gian đó. Dầu thường được đo bằng thùng, khí thường được đo bằng một lượng feet khối nhất định. 

Quá trình thăm dò và khai thác dầu khí

Khai thác và sản xuất dầu liên quan đến việc định vị và khai thác nguồn tài nguyên không tái tạo trên trái đất; quá trình thăm dò và khai thác dầu khí thường bao gồm 4 giai đoạn. 

Thăm dò

Ở giai đoạn này, việc tìm kiếm hydrocacbon bên dưới mặt đất đòi hỏi phải tìm kiếm địa vật lí cho các thành tạo đá phiến chứa các mỏ dầu và khí tự nhiên. Một phương pháp thăm dò liên quan đến địa chấn, là một quá trình trong đó những chấn động nặng, thông qua chất nổ và máy móc, được tạo ra trên bề mặt Trái đất. Sóng địa chấn truyền đến lớp phủ của Trái đất, và lực phản ứng được phân tích ở bề mặt để xác định các dưới các lớp đá có các bể chứa dầu và khí tự nhiên không. 

Thông mạch giếng

Sau khi xác định các khu vực khả thi, các kĩ sư xác định số lượng giếng cần thiết để đáp ứng yêu cầu sản xuất và phương pháp hút được hydrocacbon lỏng. Chi phí xây dựng dàn khoan dầu được ước tính liên quan đến vị trí, trên bờ hay ngoài khơi, và các thiết kế được đưa ra cho các hệ thống được sử dụng để bảo vệ môi trường. 

Khai thác

Các mỏ dầu khí được khai thác từ các giếng. Đôi khi, khí tự nhiên có thể được xử lí tại cùng một vị trí với giếng. Tuy nhiên, dầu thô thường được khai thác tại chỗ, được lưu trữ tạm thời và cuối cùng được vận chuyển qua đường ống đến nhà máy lọc dầu .

Ngừng khai thác

Nếu các vị trí thăm dò được coi là không có giá trị khai thác hoặc cạn kiệt khả năng hoạt động, các công ty bít lại giếng và cố gắng khôi phục các khu vực về trạng thái môi trường trước đó. Khi giá khí đốt giảm xuống mức thấp trong lịch sử vào tháng 1/2016, nhiều giếng khoan thăm dò đã bị đóng cửa vì chi phí sản xuất cao khiến việc khai thác không có lợi. 

Thế giới bản tin

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ