Bằng chuyên sâu

Một người mẹ viết cho tôi: “Con trai tôi đang học ở Mĩ và sẽ tốt nghiệp tháng sáu này. Tôi muốn cháu tiếp tục lấy bằng cao hơn. Cháu cần làm gì và thầy có thể cho cháu loại lời khuyên nào?”

Đáp: Bạn đã hỏi con bạn liệu cháu có muốn tiếp tục giáo dục của cháu hay không? Cháu có bản kế hoạch nghề nghiệp không? Cháu muốn làm gì sau tốt nghiệp vào tháng sáu? Tôi nghĩ cháu nên quyết định liệu có tiếp tục giáo dục của mình hay không với mục đích nghề nghiệp rõ ràng, KHÔNG chỉ để có bằng cấp khác. Nếu cháu muốn có việc làm, bằng cử nhân là đủ tốt. Nếu cháu muốn có nghề chuyên môn hoá, cháu có thể xem xét bằng thạc sĩ. Nếu cháu thích làm nghiên cứu và dạy đại học, thì cháu cần bằng tiến sĩ.

Tuy nhiên, là người mẹ bạn cần biết rằng bằng cấp càng cao, càng ít có cơ hội cho cháu có việc làm vì có nhiều việc làm hơn yêu cầu bằng cử nhân nhưng ít việc làm hơn cho tiến sĩ. Chừng nào cháu chưa có được tiến sĩ từ trường hàng đầu, rất khó tìm được việc dạy tại đại học vì có nhiều người thất nghiệp với bằng tiến sĩ. Có hai kiểu bằng thạc sĩ khác nhau, bằng thạc sĩ “chuyên nghiệp” nơi sinh viên được đào tạo trong những kĩ năng đặc biệt để cho họ có thể có được việc làm tốt hơn và bằng thạc sĩ “chính qui” để họ có thể tiếp tục chương trình tiến sĩ.

Tuỳ theo mục đích nghề nghiệp của cháu, cháu cần biết cháu muốn chuyên môn hoá vào trong khu vực nào và quyết định liệu cháu có muốn lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ vì điều đó sẽ ảnh hưởng tới chọn lựa của cháu về các trường. Về căn bản, sau khi dành nhiều tiền cho giáo dục con trai của bạn, bạn muốn chắc rằng cháu sẽ có khả năng có được vị trí tốt trong lĩnh vực của cháu. Nhưng con trai bạn cần rõ ràng về tương lai của mình trên điều cháu muốn làm với nghề nghiệp của cháu nữa.

—English version—

Advanced Degrees

A mother wrote to me: “My son is studying in the U.S. and will graduate this June. I want him to continue to get a higher degree. What does he need to do and what kind of advice could you give him?

Answer: Have you asked your son if he wants to continue his education or not? Does he have a career plan? What does he want to do after graduation in June? I think he should decide whether to continue their education or not with clear career goals, NOT just to get another degree. If he wants to get a job, a bachelor’s degree is good enough. If he wants to have a specialized career, he may consider a Master’s degree. If he likes to do research and teach in college, then he needs a Ph.D. degree.

However, as a mother you need to know that the higher the degree, the lesser chance for him to get a job because there are more jobs that require a Bachelor degree but fewer for a Ph.D. Unless he get a Ph.D. from a top school, it is very difficult to find a college teaching job as there are many unemployed people with a Ph.D. degree. There are two different types of Master’s degree, a “Professional” Master’s degree where students are trained in specific skills so they can get a better job and a “Regular” Master’s degree so they can continue to a Ph.D. program.

Depending on his career goal, he needs to know what area that he wants to specialize in and decide whether he wants to get a master degree or a Ph.D. as it will affect his choice of the schools. Basically, after spending a lot of money for your son’s education, you want to make sure that he will be able to get a good position in his field. But your son needs to be clear about his future on what he wants to do with his career too.

Thegioibantin.com | vinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ