3 bát không bưng, 3 tiền không kiếm, 3 khoản không nợ!

0

Sống ở đời nên biết 3 quy tắc

Quy tắc 1:

3 bát không bưng
– Bát “người thân bạn bè”, không bưng
– Bát “đầu tư ít, thời gian ngắn, lợi ích cao”, không bưng
– Bát “rủi ro mạo hiểm”, không bưng

Quy tắc 2:

3 loại tiền không kiếm
– Tiền có được thông qua lợi dụng chức vụ, không kiếm
– Tiền kiếm được khi bất chấp “tam tình” (tình thân, tình bạn, tình cảm gia đình), không kiếm
– Tiền kiếm được khi làm hại người khác, không kiếm

Quy tắc 3:

3 khoản không nợ

– Nợ con cái, không được nợ
– Nợ cha mẹ, không được nợ
– Nợ ân nhân, không được nợ

Thegioibantin.com | VinaAspire News

 
Nguồn bài viết Kienthuckinhte
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ