Ngày Tiết kiệm Thế giới

Ngày Tiết kiệm thế giới 31/10 được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1924 tại Ý với mục tiêu nâng cao nhận thức, hướng tới thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm của toàn xã hội, nòng cốt là tiết kiệm tài chính nhằm tạo nguồn lực dồi dào phân bổ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng lắng nghe để cảm nhận những giá trị sâu sắc từ việc đạt tới tự do tài chính và bài học kinh nghiệm về các phương thức tăng nguồn thu nhập cũng như tích sản cá nhân, nâng cao nhận thức về vai trò của tiết kiệm đến từ những chia sẻ của Đại diện Quỹ các Ngân hàng Tiết kiệm Đức.

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

 

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.