Quy tắc Flap T trong tiếng Anh giọng Mỹ

0

Đây là quy tắc phát âm giúp cho tiếng anh của bạn tự nhiên theo người bản xứ hơn (giọng Mỹ). Sau đây là các quy tắc mà mình tổng hợp lại:

1/ t đứng giữa 2 vowel: t -> d. Ví dụ:
water -> wa(d)er
photo -> pho(d)o
total -> to(d)al

2/ hai chữ t liên tiếp (tt): t -> d. Ví dụ:
little -> li(d)le
battle -> ba(d)le
letter -> le(d)er

3/ …rt… : t -> d. Ví dụ:
party -> par(d)y
mortal -> mor(d)al,
thirty -> thir(d)y

4/ …ght…: t -> d (trong những từ này, các bạn nên tra phonetic của từ trước sẽ thấy gh trong từ là âm câm do đó t sẽ chuyển sang dạng 1, đứng giữa 2 vowel). Ví dụ:
daughter /ˈdɔːtər/ -> daugh(d)er
fighter /ˈfaɪtər/ -> figh(d)er
naughty /ˈnɔːti/ -> naugh(d)y
Chú ý phần này một số từ gh vẫn đọc nên không tuân theo quy tắc vì vậy bạn nên tra từ trong từ điển trước để biết gh có câm hay không (vd: laughter /ˈlæf tər/ -> laughter)

5/ …nt…: t -> sẽ thành âm câm khi đó sẽ nói n qua âm tiếp theo. Ví dụ:
interview -> in(n)erview
twenty -> twen(n)y
international -> in(n)ernational
center -> cen(n)er v.v…

6/ glottal stop: khi tra phonetic các bạn sẽ thấy cuối từ sẽ là /…tn/ hay /…tən/, lúc đó ta sẽ có stop t. Ví dụ:
moutain /ˈmaʊntn/ -> mou ain
curtain /ˈkɜːrtn/ -> cur ain
kitten /ˈkɪtn/ -> ki en

Lưu ý: Những quy tắc này không áp dụng cho những từ có trọng âm nhấn vào âm t. Ví dụ: attack /əˈtæk/, hotel /hoʊˈtel/, natality /nəˈtælɪti/

Sau đây là những video của người bản xứ về quy tắc flap t:
1/ https://www.youtube.com/watch?v=iGDpZdZuU8c
https://www.youtube.com/watch?v=obWc-etdHTY
https://www.youtube.com/watch?v=bpYCo23tTpo
2/ https://www.youtube.com/watch?v=ltDpWioRYjM
3/ https://www.youtube.com/watch?v=6cobicdw98o

Và cho những bạn không theo giọng mỹ thì đây là true t và glottal t bên giọng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=wEcbQrps0dQ

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Jack, Nguồn: https://kathrynenglish.weebly.com/phaacutet-acircm/quy-tac-flap-t-trong-tieng-anh-giong-my

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ