Góc Offshore – Những hình ảnh đẹp trên giàn khoan Rạng Đông

0

Thân gửi tặng những Người lao động Dầu khí đã & đang làm việc trên biển một số hình ảnh đẹp trên giàn khoan Rạng Đông

Rang Dong JVPC POS (3)

Rang Dong JVPC POS (2)

Rang Dong JVPC POS (1)

Rang Dong JVPC POS (10)

Rang Dong JVPC POS (9)

Rang Dong JVPC POS (8)

Rang Dong JVPC POS (7)

Rang Dong JVPC POS (6)

Rang Dong JVPC POS (5)

Rang Dong JVPC POS (4)

Rang Dong JVPC POS (3)

Rang Dong JVPC POS (2)

Rang Dong JVPC POS (1)

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Ảnh: Nguyễn Đình Trị

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ