Mô hình lãnh đạo kiến tạo

Nếu như bạn muốn làm Lãnh đạo thực sự, và phát triển hết nguồn lực của toàn bộ đội ngũ. Tất cả những nhà lãnh đạo tầm vóc đều phải tập trung vào cả bốn khía cạnh của một con người tổng thể, đó là 04 mô thức con người tổng thể ( The whole – person Paradigm):

 • Tinh thần ( Spirit)
 • Trí tuệ ( Mind)
 • Tình cảm ( Heart)
 • Thế chất ( Body)

Mô hình Lãnh đạo kiến tạo ( Proactive Leadership Model) gồm:

 • Lãnh đạo chính mình ( Lead myself)
 • Giúp người khác tự lãnh đạo ( Help people lead themselves)

Thự c hành mô hình lãnh đạo kiến tạo ( The core proactive Practices) như thế nào:

 • Tạm ngừng trước khi phản ứng
 • Tìm giải pháp thay thế thay vì bế tắc
 • Tập trung vào phạm vi ảnh hưởng
 • Xác định cống hiến độc đáo
 • Ưu tiên mục tiêu tối quan trọng

Thegioibantin.com | Vina Aspire News

Nguồn: Headhuntervietnam.com

 

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.