Thế giới không phẳng trước cơn bão kinh tế toàn cầu

Covid 19 sang giai đoạn mới.
1/3 dân số thế giới bị phong toả.
Các quốc gia dựng hàng rào tự vệ.
Giao thương ngưng trệ.
Thế giới không còn phẳng

Thegioibantin.com

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ