20 thay đổi quan trọng trong Luật Golf áp dụng từ 01/01/2019

0 4

20 thay đổi quan trọng trong Luật Golf áp dụng từ 01/01/2019

1.Thời gian tìm bóng – giảm xuống từ 5 phút còn 3 phút.

2.Khi vô tình làm bóng di chuyển trong lúc tìm bóng – được đặt lại bóng tại chỗ trước khi bóng bị di chuyển và không bị tính phạt.

3. Bóng bị lún dưới đất – được nhấc lên thả bên cạnh trừ bẫy nước bẫy cát.

4. Đo khoảng cách thả banh – sử dụng gậy dài nhất (trừ gậy putter).

5. Chiều cao thả banh tính từ đầu gối trở xuống.

6. Khi đánh bóng vào sai green, phải thả banh và phát bóng ra bên ngoài green, không được đánh bóng trong green.

7. Không bị phạt khi banh trúng người chơi hoặc dụng cụ.

8. Tiếp xúc bóng 2 lần (double hit) – chỉ tính 1 gậy.

9. Trong bẫy cát, nếu gậy vô tình chạm cát – Không bị phạt.

10. Những vật có thể di dời được nếu nằm cạnh bóng sẽ được phép dời đi để đánh banh.

11. Nhặt banh ra khỏi hố cát – phạt 2 gậy.

12. Bẫy nước được gọi là Khu vực bẫy (Penalty areas).

13. Được quyền chạm gậy xuống đất hoặc mặt nước khi cứu banh trong nước hoặc trong khu vực bẫy.

14. Banh di chuyển khi trên green sau khi được đánh dấu ( mark banh) – được đặt lại vị trí cũ, không tính phạt.

15. Banh vô tình di chuyển trên green – được đặt lại vị trí cũ và không tính phạt.

16. Tất cả những hư hỏng trên bề mặt green xung quanh điểm phát bóng được phép sửa lại bề mặt green trước khi phát.

17. Không được sử dụng gậy để xác định hướng đánh banh.

18. Caddie không được hỗ trợ việc chỉnh hướng banh sau khi đã vào set up.

19. Banh trúng cờ trên green không bị tính phạt.

20. Banh dựa cờ vẫn được tính vào lỗ.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Jack Bui, VCPG Club

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Đăng ký nhận tin mới

You have Successfully Subscribed!