Chuyển đổi số ngành bất động sản – xây dựng : Tiếp cận toàn diện với Digital Twin

Khái niệm về Digital Twin đang được quan tâm trong bất động sản thương mại, công nghiệp và nhà ở. Nó tạo ra những hiệu quả mới và hứa hẹn tiết kiệm chi phí lâu dài. Nhưng để tận dụng hết sức mạnh của công nghệ, các bên liên quan trong các dự án bất động sản phải có một cách tiếp cận tổng thể.

Một Digital Twin có thể được định nghĩa là một mô hình động và cập nhật của tài sản vật chất trong thế giới thực. Tài sản đó có thể là bất cứ thứ gì, từ máy nướng bánh mì đến lò nướng công nghiệp, cối xay gió hay tòa nhà.

Một Digital Twin bất động sản chứa tất cả thông tin có cấu trúc của dự án tòa nhà, như dữ liệu CAD, cộng với thông tin phi cấu trúc, như hướng dẫn vận hành, có thể được chia sẻ trong hoạt động giữa các thành viên trong nhóm. Digital Twin giúp các nhà xây dựng, kỹ sư và quản lý tài sản lập mô hình, mô phỏng, hiểu, dự đoán và tối ưu hóa tất cả các khía cạnh của một cơ sở.

Chuyển đổi số ngành bất động sản – xây dựng : Tiếp cận toàn diện với Digital Twin
Digital TWin – Nguồn Siemens

Nếu không có Digital Twin , hầu hết việc tối ưu hóa trong các cơ sở có xu hướng phản ứng, dựa trên các cảnh báo sau thực tế hơn là dựa trên những hiểu biết dự đoán. Sử dụng Digital Twin , các chuyên gia bất động sản có thể triển khai các cảm biến IoT để giám sát tài sản hoặc cơ sở trong thời gian thực từ các địa điểm khác. Lấy dữ liệu đó và đưa vào mô hình hóa và mô phỏng, họ có thể dự đoán và chủ động ứng phó với các bất thường trước khi chúng ảnh hưởng đến hoạt động.

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ