Đọc tên xe hơi thế nào là chuẩn?

0 639

Việc phát âm chuẩn tên thương hiệu xe hơi cũng là một trong những yếu tố chứng tỏ bạn có phải là một người “sành sỏi” hay không.

Đọc tên xe hơi thế nào là chuẩn?

Rất nhiều người phát âm chưa chuẩn xác tên của những chiếc xe bạn đang đi, hoặc chiếc xe bạn thấy trên đường. Đang đi trên đường bắt gặp 1 chiếc xe Lamborghini, với người Việt Nam bạn nói xe “con bò” là người ta hiểu ngay, nhưng với người nước ngoài thì chịu chết, họ không hiểu bạn đang nói cái gì.

Việc phát âm chuẩn xác sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn đi chơi hay công tác tại nước ngoài, bạn bè hay đối tác sẽ dễ dàng hiểu được bạn đang muốn nói đến loại xe nào. Qua đó bạn cũng thể hiện được mình là một người sành sỏi, có kiến thức về xe hơi.

Alfa Romeo: alfa ro-ME-yo

Audi: aw-dee

BMW: bey-em-vey . Theo tiếng Đức thì chữ W đọc thành V

Chevrolet: shev-ro-ley ( không phải là Che-vô-let nhé)

Hyundai: hyoon-dey theo cách gọi của người Mỹ, còn Hàn quốc đọc là hh-yonn-de

Mercedes-Benz: Mer-SAY-deez theo người Mỹ, người Đức đọc là mur-SEE-dus bents

Peugeot: poo-jsho

Plymouth: pli-muth

Porsche: porsha

Renault: re-no

Volkswagen: folks-va-gun ( trường hợp này chữ W không đọc thành V mà là F )

Aston Martin: ass-ton mar-tin

Bentley: bent-lee

Bugatti: boo-got-ee

Cadillac: kad-ill-ak

Chrysler: kry-sler

Dodge: daw-ge

Fiat:
fee-awt

Ferrari: fur-arr-ee

Ford: four-d

Honda: hahn-dah

Kia: kee-ya

Land Rover: laand-Row-vurr

Lamborghini: lam-bore-gee-nee

Lexus: lecks-us

Mazda: mahz-dah

Mitsubishi: mitt-sue-bee-shee

Nissan:
nee-sahn

Rolls Royce: row-lls-Roice

Toyota: Toy-yo-tah

Volvo: Vol + vo

Dưới đây là Video tham khảo:

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ