Cách đăng ký Học bổng Chính phủ Úc (Australia)

0 490

UC

Australia tiếp tục cam kết hợp tác phát triển với Việt Nam, phản ánh mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Bằng cách thúc đẩy lĩnh vực tư nhân, nâng cao trình độ lực lượng lao động và hỗ trợ phát triển hòa nhập, chúng tôi sẽ góp phần vào mục tiêu chung và bao quát là thúc đẩy thịnh vượng và giảm nghèo ở Việt Nam.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trên lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển các kỹ năng và kiến thức nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

hoc_bong_du_hoc_uc_Ausaid

Các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên trình độ chuyên môn và năng lực cá nhân, thành tích học tập, và quan trọng nhất là khả năng ảnh hưởng tới những thách thức về phát triển của Việt Nam.

Học bổng được xét duyệt và trao dựa trên cơ sở thành tích cá nhân của người xin học bổng, quy trình minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng. Chương trình khuyến khích người khuyết tật, người vùng nông thôn khó khăn và người dân tộc thiểu số nộp hồ sơ xin học bổng. Chương trình có chính sách xem xét hỗ trợ tham gia bình đẳng cho nhóm ứng viên này.

Các lĩnh vực học tập ưu tiên

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2017 liên quan đến những mảng sau:

 • Quản trị và cải cách kinh tế (chính sách cạnh tranh, quản lý tài chính công, phát triển khu vực tư nhân, thương mại/hội nhập khu vực và quản trị)
 • Cơ sở hạ tầng (quy hoạch giao thông, quản lý tài sản, an toàn đường bộ và tài chính cho cơ sở hạ tầng, ví dụ hợp tác công-tư)
 • Phát triển nhân lực (tiêu chuẩn dựa trên năng lực/quản lý chất lượng, phát triển kỹ năng, bao gồm lãnh đạo và quản lý, sự lãnh đạo/tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động, đào tạo nghề/cải cách và quản lý giáo dục đại học)
 • Bình đẳng giới (nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, khuyến khích vai trò lãnh đạo của phụ nữ và nghiên cứu bạo lực trên cơ sở giới)
 • Khuyết tật.

Các ngành học khác được xét dựa trên thành tích cá nhân.  Xin xem Hỏi đáp cho ứng viên để biết thêm chi tiết.

Bậc học

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học bậc sau đại học tại một viện, trường đại học tại Australia.

Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam lần này dành cho bậc học Thạc sỹ nhập học năm 2017. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan trung ương, cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh, cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu.

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường Đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khóa học chính thức) nếu có.

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

 • Vé máy bay khứ hồi
 • Trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang
 • Toàn bộ tiền học phí
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí
 • Chương trình học chuẩn bị
 • Bảo hiểm Y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học
 • Hỗ trợ học tập bổ sung và
 • Trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên hệ nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung, chỉ cấp theo yêu cầu của khóa học).

Tiêu chí hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải từ đường link sau: http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:

 • phải có bằng đại học chính quy
 • có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ đối tượng khó khăn – xem mô tả phía dưới)
 • không xin học lấy bằng Thạc sỹ thứ hai

hoc-bong-chinh-phu

Các điều kiện cụ thể

Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp số 4 (FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org

Nhóm 1

Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO Việt Nam và các doanh nghiệp  trực thuộc các tỉnh

Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

IELTS: (tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)

Điểm tốt nghiệp Đại học: 6.5

Nhóm 2

Cán bộ cơ quan trung ương

Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

IELTS: tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn

Điểm tốt nghiệp Đại học: 7.0

Nhóm 3

Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu

Bằng IELTS hợp lệ thi vào hoặc sau ngày 1/1/2015. Điểm 5.5 đối với bậc Thạc sỹ nghiên cứu và 4.5 đối với ứng viên thạc sỹ khác

Điểm tốt nghiệp Đại học: 7.0

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc tất cả các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:

 • ứng viên là người khuyết tật
 • ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định

(Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org).

Điểm tốt nghiệp: Tối thiểu 6.0

IELTS: Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

Kinh nghiệm làm việc: Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc

Thời hạn nộp hồ sơ (để nhập học tại Australia năm 2017)

Ngày mở:           1 tháng Hai 2016

Ngày đóng:         31 tháng Ba 2016

Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày  hết hạn sẽ không được xem xét.

Quy trình nộp hồ sơ­

Nộp hồ sơ trực tuyến tại: www.australiaawardsvietnam.org

Chương trình khuyến khích nộp hồ sơ sớm nhiều ngày trước khi hết hạn. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) thường có lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng  trước khi hết hạn và hồ sơ của ứng viên có thể bị nộp chậm.

Tài liệu kèm theo

Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.

Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:

Loại tài liệu 

Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động

Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây

Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Thạc sỹ nghiên cứu

Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org để biết thông tin chi tiết danh mục các tài liệu kèm theo bắt buộc.

Quy trình xét tuyển

Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn cho tất cả các ứng viên lọt qua vòng sơ tuyển. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Năng lực học tập
 • Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam
 • Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo

Đào tạo chuẩn bị

 • Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học.
 • Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tối đa 12 tháng tại Việt Nam (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên chưa đáp ứng ngay được yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học của Australia.

Kết quả

Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2016.

Thông tin bổ sung

Để biết thêm thông tin về Chương  trình Học bổng Chính phủ Australia, xin mời  truy cập trang:

http://aid.dfat.gov.au/australia-awards/Pages/default.aspx

Để  tìm hiểu các vấn đề về thị thực và các quyền lợi và điều kiện của Chương trình Học bổng Chính phủ Australia, xin tham khảo cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng, có thể tải về tại:

http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx

Để có thêm thông tin chung về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia và việc học tập tại Australia, xin mời truy cập các trang sau:

www.australiaawards.gov.au

www.dfat.gov.au

http://studyinaustralia.gov.au

»» Liên hệ trực tiếp: 

Cơ quan: Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 502, Nhà A, 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3939 3991/2

Fax: (04) 3934 6782

Email: info@australiaawardsvietnam.org

Website: www.australiaawardsvietnam.org

Thegioibantin.com

Nguồn: Baouc.com

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ