9 bài học “đắt giá” về quản trị nhân sự từ Tào Tháo

0 88

Chắc hẳn chúng ta đều biết đến Tào Tháo là một trong những nhân vật gây ra nhiều luồng ý kiến nhất trong lịch sử của đất nước này. Rất nhiều người cho rằng Tào Tháo là loạn thần tặc tử, nhưng cũng có người cho rằng ông là một anh hùng thời loạn. Dù vậy, bất kể nhìn từ góc độ thì người ta cũng không thể phủ nhận ông là nhà chính trị, quân sự với năng lực kiệt xuất. Những bài học về quản trị của Tào Tháo vẫn còn có thể áp dụng được đến ngày nay.

1. MUỐN LÀM VIỆC LỚN, PHẢI DÁM LÀM
Đổng Trác khi tiến vào Lạc Dương, điều khiển triều đình, gây họa bách tính. Vương Doãn bí mật họp các quan viên kể tội Đổng Trác, ai nấy nghe Vương Doãn nói xong đều khóc lóc thương cảm, duy có Tào Tháo cười lớn, rồi xin mượn Thất Tinh đao một mình đi hành thích Đổng Trác.

Bài học rút ra: Khi cần giải quyết một vấn đề quan trọng, thay vì ngồi than vãn, khóc lóc, hãy bắt tay ngay vào thực hiện.

2. CÀNG NGUY HIỂM CÀNG PHẢI GIỮ SỰ TỈNH TÁO VÀ PHẢN ỨNG NHANH NHẠY
Khi Tào Tháo định rút đao đâm Đổng Trác lúc Đổng Trác đang ngủ trưa thì bất ngờ Trác tỉnh dậy. Tháo vội quỳ sụp xuống, hai tay dâng đao, rằng “đây là Thất Tinh bảo đao, muốn dâng thừa tướng”, rồi nhân lúc Trác chưa phát hiện ra, lên ngựa bỏ chạy ra ngoài thành.

Bài học rút ra: Bình tâm tĩnh khí là một loại trí tuệ, một loại sách lược đòi hỏi sự tu dưỡng. Đứng trước một việc, người có “tĩnh khí” gặp nguy mà không loạn, mới có thể hóa giải khó khăn.

3. CÀNG NẮM THẾ THƯỢNG PHONG, CÀNG Ở CHỨC CAO CÀNG CẦN KHÔN KHÉO, BIẾT ĐIỂM DỪNG
Đổng Trác lập Hán Hiến Đế lên ngôi, ép thiên tử mà làm loạn triều chính, hung tàn bạo ngược, cuối cùng bị giết. Viên Thuật tự lập làm vua, tham lam ngu tối, sau cùng tự sát. Viên Thiệu muốn lập vua mới, rồi cuối cùng đại bại. Chỉ có Tào Tháo vẫn phò Hán, khôn khéo nâng đỡ thiên tử mà chính sự vẫn nắm trong tay, ép thiên tử để lệnh chư hầu, bản thân làm thừa tướng chứ không soán ngôi tự lập, thành hùng chủ một phương.

Bài học rút ra: Càng là những người nắm nhiều quyền lực, càng cần suy xét cẩn thận từng đường đi nước bước.

4. TỰ MÌNH PHẢI LÀM GƯƠNG, NHƯNG ĐỪNG TỰ HẠI TÍNH MẠNG CỦA MÌNH
Khi con ngựa của mình giật mình chạy vào ruộng lúa, Tào Tháo nói “trước khi xuất quân ta có lệnh, đang mùa thu hoạch, quân đội không được đi vào ruộng lúa. Nay ta trái quân lệnh, nên xử tử!” Rồi rút kiếm đặt lên cổ. Các tướng quỳ xuống can ngăn, Tháo mới cắt búi tóc thay thủ cấp, để răn tướng sĩ.

Bài học rút ra: Ở vị trí quản lí, việc tự lấy mình ra làm gương là một cách để cấp dưới tự chấp hành tốt các yêu cầu được đưa ra, tránh gây bất bình, dị nghị.

5. DÙNG NGƯỜI THÌ KHÔNG NGHI, NGHI NGƯỜI THÌ KHÔNG DÙNG
Khi cùng Viên Thiệu chống nhau ở Quan Độ, quân Tào sắp cạn lương, quân Viên Thiệu hay đến tập kích. Viên Thiệu có cơ hội để đánh Tào Tháo, nhưng vì không nghe lời Hứa Du, bỏ lỡ thời cơ, Hứa Du cũng bỏ sang doanh Tào. Tào Tháo hoàn toàn tin tưởng mưu kế của Hứa Du, đại phá quân của Thiệu tại Quan Độ.

Bài học rút ra: Đối với người lãnh đạo, việc dùng người với sự tin tưởng hoàn toàn là rất khó. Sự tin tưởng cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá khảo sát trước khi chọn dùng nhân tài. Chỉ khi người lãnh đạo tin vào cấp dưới thật sự, mạnh dạn giao công việc cho họ, mới khiến họ tự tin và có trách nhiệm cao, từ đó làm khơi dậy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của nhân viên.

6. THA ĐƯỢC THÌ NÊN THA, CẦN PHẠT THÌ NÊN PHẠT
Đánh xong Viên Thiệu, quân Tào phát hiện có rất nhiều thư từ của quan viên bên Tào gửi cho Viên Thiệu. Tào Tháo xem rồi ra lệnh đốt hết, không truy cứu. Còn nhớ lúc trước, cùng Trần Cung bỏ trốn, Tào Tháo giết nhầm cả nhà Lã Bá Xa. Lúc Lã Bá Xa mua rượu về, Tào Tháo giết nốt để khỏi bị lộ, rồi than rằng: “Ta thà phụ người, không để người phụ ta”.

7. THỆN ĐÃI HIỀN TÀI, TẤT CÓ NGƯỜI PHÙ TRỢ
Quan Vũ bị bức phải quy Tào, nhưng “thân tại Tào doanh tâm tại Hán”, giao ước trước với Tào Tháo rằng hễ có tin của Lưu Bị là lập tức về với Lưu Bị. Tào Tháo một mặt đồng ý, một mặt trọng đãi Quan Vũ. Đến lúc Quan Vũ treo ấn bỏ đi, qua ải chém tướng, Tào Tháo cũng không dẫn quân đuổi theo, ngược lại, còn đưa giấy thông quan, lệnh các tướng không ai được cản trở Quan Vũ. Tuy Quan Vũ không về với Tào Tháo, nhưng các tướng giỏi không ai phản lại Tào Tháo.

Bài học rút ra: Tìm ra được nhân tài đã khó, người lãnh đạo cần biết cách trọng dụng nhân tài, như vậy mới có thể giữ được nhiều người giỏi làm việc cho mình.

8. TỰ COI MÌNH LÀ THÔNG MINH, KHINH THƯỜNG ĐỊCH THỦ THÌ KIÊU BINH TẤT BẠI
Thủy quân Tào Tháo bày trận ở Xích Bích, quân lính không quen đánh thủy, say sóng nhiều, liền dùng xích lớn nối liền chiến thuyền lại. Có người khuyên không nên nối thuyền, lỡ quân Ngô dùng hỏa công thì bất lợi, Tháo không nghe, cho rằng đang mùa đông chỉ có gió bắc, quân Ngô phóng hỏa thì ngược gió. Đến lúc trời nổi gió đông, Tháo vẫn cho rằng đến tiết đông chí, dương khí thăng nên trời có gió đông, kết quả chỉ cần một đêm gió đông, thủy quân Tào đã tan tác. Đó là trận Xích Bích nổi tiếng. Tuy chỉ có một đêm gió đông, nhưng Chu Du và Gia Cát Lượng biết lợi dụng, còn Tào Tháo không biết đề phòng.

Bài học rút ra: Dù bản thân có tài giỏi, năng lực xuất chúng đến đâu thì vẫn cần cẩn trọng, đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra và cần hiểu rõ về đối thủ của mình.

9. LÚC CHẾT NGƯỜI TA NÓI VIỆC THIỆN
Công danh chỉ là mây khói trước mắt, người đời sau tự khắc bình xét, đừng quan tâm quá đến miệng lưỡi thế gian, anh hùng cũng được, gian tặc cũng được, mà gian hùng càng hay.
Anh hùng lúc lâm chung thường dặn dò người sống nối chí mình mà dựng nghiệp lớn, bình thiên hạ. Tào Tháo lúc lâm chung cũng chỉ dặn dò việc gia đình, dặn gia nô tì thiếp học lấy một nghề, sau này gia cảnh suy vi cũng không đến nỗi đói khổ. Cả đời Tào Tháo thắng có bại có, nhưng Tào Tháo không nuối tiếc chuyện chiến trường, chỉ tiếc có 2 việc: một là vợ cả tức giận mà bỏ về nhà bố mẹ đẻ, hai là con trưởng Tào Ngang chết trận.

Bài học rút ra: Đừng để ý tới miệng lưỡi thế gian về mình, đến cuối cùng, tới cuối cùng đừng để bản thân nuối tiếc chuyện công việc.

(Tham khảo từ Getfly)

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Nguồn: Phạm Ngọc Anh

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Đăng ký nhận tin mới

You have Successfully Subscribed!

may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ