Tóm tắt lịch sử người Do Thái và 2000 năm lưu lạc

Chỉ chiếm 0,2% dân số thế giới nhưng người gốc Do Thái chiếm ít nhất là: 20% tổng số giải Nobel Dân tộc nhỏ bé này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới như thế nào? Hành trình lưu lạc trong hàng nghìn năm của họ ra sao?

Thế giới bản tin | Thegioibantin.com

Nguồn: Tóm Tắt Nhanh VN

 

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.