Đỉnh cao NHẪN trong trí tuệ Tam Quốc: Mài kiếm 20 năm dụng 1 lần để định đoạt thiên hạ, người đại nhẫn ắt làm nên đại sự!

Nhẫn không chỉ là một loại chí tuệ mà còn là một loại mưu lược. Người nhẫn nhịn thường sống kín đáo, sỡ hữu một trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng.

6 cao nhân NHẪN nhất trong trí tuệ Tam Quốc

Tư Mã Ý: Người nhẫn chịu thành công nhất

Tư Mã Ý là người thật sự có thể giấu mình chờ thời, đây chính là nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc. Thời niên thiếu Tư Mã Ý dựa vào năng lực chịu khó chịu khổ để tiến thân đến trung niên về già thì nhẫn để chiến thắng đối thủ.

Tư Mã Ý phục vụ bốn đời nhà Ngụy đế từ Tào Tháo , Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương. Trong thời kì đầu dưới thời Tào Tháo ,Tào Phi, Tào Duệ, Tư Mã Ý luôn thể hiện mình là người thông minh giả ngốc, ông thu mình hết mức trong việc giao tiếp và thể hiện tài năng của mình luôn chịu đựng khi bị sĩ nhục cho đến khi Tào Tháo ,Tào Phi, Tào Duệ qua đời và kỳ phùng địch thủ Gia Cát Lượng ra đi vì hao tâm tổn trí thì lúc này Tư Mã Ý mới trỗi dậy, mài kiếm 20 năm dụng 1 lần để định đoạt thiên hạ trong tay. 

Đỉnh cao của việc nhịn này phải nói đến việc Tư Mã Ý lừa Tào Sảng bằng cách giả ốm nằm liệt tại phủ của ông và sau đó vào năm công nguyên 249 thừa cơ trời khi Tào Phương và Tào Sảng tổ chức nghi lễ bái ngoài thành Lạc Dương, được sự trợ giúp của một số vị quan chống Tào Sảng, Tư Mã Ý đã nổi dậy và phát động 1 cuộc đảo chính gọi là sự biến Lăng Cao Bình,

Sau đó buộc tội và giết chết đại tướng quân Tào Sảng để biến mình thành người quyền lực nhất thời loạn thế Tam Quốc và cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn sau này và câu nói nổi tiếng phù hợp với Tư Mã Ý có lẻ là câu này: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Tào Tháo: Người có khí phách nhún nhường nhất

Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tào Tháo để lại cho người đọc cảm giác là con người bất nhẫn và đa nghi. Thực ra để có thể biến Nguỵ quốc trở thành nước mạnh nhất thời Tam Quốc, ngoài việc có tài chính trị và quân sự, Tào Tháo còn là người có tâm đại nhẫn và mến người tài.

Tào Tháo bị Nễ Hành mắng như tát nước vào mặt, thế nhưng vẫn rộng lượng lặng yên với sự càn quấy của Nễ Hành, thậm chí còn đưa ông ta an toàn tới Kinh Châu với Lưu Biểu.

Khi Viên Thiệu tiến công Tào Tháo, Trần Lâm có giúp Viên Thiệu viết ba bài hịch, mắng chửi cha ông nhà Tào Tháo. Thậm chí khi đọc những bài hịch của Trần Lâm, chính Tào Tháo cũng phải vã mồ hôi. Sau này, khi bắt được Trần Lâm, Tào Tháo chẳng những tha chết mà còn để ông ta giữ trọng trách.

Đây chính là tâm đại nhẫn với phong độ cao quý của Tào Tháo. Vì thế mà xung quanh ông mới tập hợp được nhiều văn thần võ tướng với tố chất cao, giúp ông biến Tào Ngụy trở thành nước lớn mạnh nhất trong thời Tam Quốc.

Lưu Bị: Người đại nhún nhường nhất

Khi cuộc thế Tam Quốc chưa phân định rõ ràng, người không có thế để ỷ vào nhất chính là Lưu Bị. Ông chỉ dựa vào việc “là dòng dõi xa của hoàng gia nhà Hán”, cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, từng bước từng bước gây dựng nghiệp lớn, chiếm lấy một cõi, khiến người khác kính phục.

Nguyên nhân lớn nhất giúp Lưu Bị có thể thành công là ở cách thức của ông: nhún nhường chờ thời. Khi chưa có thực lực tranh giành Trung Nguyên, ông chỉ có thể ở trong hình tượng là một người hiền, không muốn làm nên nghiệp lớn, chỉ là yêu quý anh tài, trọng tình nghĩa, quý trọng thuộc hạ, được lòng người.

Lưu Bị từng sống nhờ sống gửi, chịu nhục chịu khổ đi nương tựa người những người như Lưu Yên, Lư Thực, Lã Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu…

Thậm chí khi đi “mượn Kinh Châu”, dù rằng biết rõ đây là âm mưu, trong tình cảnh gặp phải “mai phục” ở khắp nơi, ông vẫn rộng lượng lặng lẽ nhẫn chịu.

Giả Hủ: Người đại nhẫn thiện chung

Giả Hủ là mưu sĩ lừng danh của Tào Tháo, cũng là bậc công thần khai quốc của nhà Tào Nguỵ. Đây là mưu sĩ được Tào Tháo tin tưởng nhất. Giả Hủ là người sáng tạo, lại biết tính người, nhìn thấu tâm can người khác, “biết người cũng tự biết mình”.

Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Giả Hủ hiểu rõ thân phận địa vị mình, một người đa mưu nhiều kế luôn là đối tượng để quân chủ lợi dụng và rồi đề phòng, vứt bỏ. Vả lại Giả Hủ cũng mang tiếng là “phản đồ”, nên có thái độ đối nhân xử thế cực kỳ dè dặt.

Giả Hủ khởi đầu ít đề cập, ít khi bày mưu mô, không mấy giao thiệp bạn bè, việc hôn nhân cũng không kết với danh môn vọng tộc, khép mình rất chặt.

Giả Hủ là phụ tá cho Tào Tháo, ủng hộ Tào Phi, đứng hàng thứ ba trong tam công. Ông vì tuổi già sức yếu nên mất khi 77 tuổi. Trong suốt cuộc thế của mình, ông đã chứng tỏ mình là người cơ trí, biết thời thế, và là người con có hiếu.

Nhiều mưu sĩ có kết cục không hay, có người chết yểu (Quách Gia), có người phản lại (Mao Giới), có người chết bí ẩn (Tuân Úc), có người chết oan (Hứa Du). Giả Hủ thì thanh nhàn vô lo, sống đến trọn đời. Vậy nên Giả Hủ là người có kết cục thiện lành, người xưa gọi là “thiện chung”.

Tôn Quyền: Người có tâm đại nhẫn nhìn xa trông rộng

Trong Tam Quốc Chí có viết: Tôn Quyền là người có thể nhận thức được đại cục, có thể chịu nhún nhường, biết cách dùng người tài để thi hành sách lược của mình, giống như Việt Vương Câu Tiễn, là người hoàn hảo tài ba trong những bậc anh dũng. Vì vậy ông mới có thể kiểm soát được Giang Đông, có được thành quả và cơ nghiệp chắc chắn.

Tôn Quyền có chí hướng từ thời trẻ, khi mười tám tuổi đã lên nắm quyền lớn ở Giang Đông, thay cho anh trai là Tôn Sách đã mất. Do Tôn Quyền có tài, lại chú ý hội tụ mọi người nên nhanh chóng giành được uy vọng, khiến cho cục thế Đông Ngô ổn định giữa thời hỗn loạn.

Tôn Quyền cũng thiết lập liên minh với Lưu Bị, chung cuộc giành thắng lợi trong trận Xích Bích. Sau đó, Tôn Quyền còn lấy lại được Kinh Châu vốn bị Lưu Bị chiếm cứ, chém được Quan Vũ là mãnh tướng.

Năm 220 sau khi Tào Tháo chết, Tôn Quyền giành lại được Kinh Châu. Lúc này Tôn Quyền vì để bảo toàn đất đai của nước Ngô, cũng kìm chân Lưu Bị, nên đã xưng thần với Tào Phi.

Mãi cho tới năm 229, Tôn Quyền mới chính thức lên ngôi, dời đô vun đắp cơ nghiệp. Tôn Quyền cũng là một trong những bậc quân vương tại vị lâu nhất, sống thọ nhất trong thời Tam Quốc. Đây quả là người đại nhẫn có tầm nhìn xa trông rộng.

Hán Hiến Đế: Người đại nhẫn đau xót nhất

Hán Hiến Đế là người có thể nhẫn chịu một cách bất lực nhất, đau xót nhất trong thời diễn nghĩa. Để có thể bảo toàn triều Hán đang sắp suy vong, ông đã nhẫn chịu 36 năm. Ông nhún nhường Hà Tiến, nhẫn chịu Đổng Trác, nhún nhường Tào Tháo, mất đi quý phi và nhạc phụ, cũng mất đi hoàng hậu và quốc cữu, chung cuộc vẫn bị Tào Phi bức tử. Vậy nên Hán Hiến Đế chính là người có tâm đại nhẫn đau xót nhất.

Khiêm nhường là một loại tu dưỡng cũng là điều kiện quan trọng trong đối nhân xử thế. Người có tâm nhún nhường có thể bao dung mọi việc phân ưu trong đời, không sợ phiền phức, có thể kiên trì, kiên nhẫn đến cuối cùng vì đó làm nên đại nghiệp.Thế giới bản tin | Vina Aspire News
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://baihoc.com.vn/song-dep/dinh-cao-nhan-trong-tri-tue-tam-quoc-mai-kiem-20-nam-dung-1-lan-de-dinh-doat-thien-ha-nguoi-dai-nhan-at-lam-nen-dai-su.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ