Phần mềm Quản lý an toàn Sức khỏe Môi trường – HSE Management System

0 34

Phần mềm Quản lý an toàn Sức khỏe Môi trường – HSE Management System là giải pháp tổng thể quản lý các hoạt động về an toàn, môi trường, sức khỏe, quản lý an ninh và kiểm soát mang vật tư ra/vào nhà máy, góp phần nâng cao công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động tại nhà máy. Giải pháp được triển khai trên nền tảng Web app và Mobile app, bao gồm các phân hệ: Quản lý nhân sự nhà thầu, quản lý an toàn, quản lý môi trường, quản lý an ninh, quản lý vật tư, quản lý phương tiện, … Ngoài ra hệ thống HSE được tích hợp với cổng ra vào tự động SIPASS, Qrcode và các hệ thống nội bộ khác …

 • Quản lý thông tin Quan trắc
 • Quản lý Hồ sơ môi trường

Phân hệ Quản lý An Ninh

 • Quản lý vào ra
  • Đăng ký tài sản vào
  • Báo mất thẻ An toàn
  • Nhân sự nhà thầu
  • Thiết bị – phương tiện nhà thầu
 • Quản lý hoạt động an ninh
 • Hồ sơ An ninh

Đăng ký nhà thầu, vật tư, phương tiện

 • Chức năng dành cho nhà thầu đăng ký
 • Chức năng dành cho Đầu mối đăng ký cho nhà Thầu vào
 • Chức năng phê duyệt dành cho Ban đầu mối/ Lãnh đạo Ban đầu mối
 • Chức năng phê duyệt dành cho bộ phận An ninh/ An toàn
 • Chức năng phê duyệt dành cho Lãnh đạo Ban ATMT
 • Chức năng phê duyệt dành cho Lãnh đạo Công ty/ Ban giám đốc Nhà máy
 • Chức năng lập nhu cầu đào tạo
 • Chức năng cấp phát thẻ
 • Chức năng Đăng ký mang Vật tư thiết bị vào/ ra khỏi nhà máy
 • Chức năng dành cho nhân viên bảo vệ
 • Chức năng kiểm soát an ninh
 • Chức năng Quản lý Kho hồ sơ Nhân sự, thiết bị, phương tiện

Chức năng lập kế hoạch kiểm tra ATSKMT hàng năm

 • Lập kế hoạch kiểm tra ATSKMT hàng năm
 • Xác định mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Quản lý hóa chất
 • Quản lý Y tế
 • Quản lý môi trường

Ký số tài liệu 

 • Hồ sơ tài liệu an toàn
 • Hồ sơ tài liệu môi trường
 • Hồ sơ tài liệu an ninh
 • Áp dụng Chữ ký số

Hệ thống tích hợp 

 • Hệ thống tích hợp với hệ thống quản lý vào ra SIPASS
 • Phần mềm HSES tích hợp với hệ thống AD, Email
 • Phần mềm phải tích hợp được với hệ thống cấp phát chữ ký số
 • Hệ thống tích hợp với các thiết bị quét mã Qrcode cầm tay

Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tinThế giới bản tin
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://vina-aspire.com/phan-mem-quan-ly-an-toan-suc-khoe-moi-truong-hse-management-system/

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ