Video – Đội tàu XN Vận Tải Biển & CTL Vietsovpetro kéo giàn khoan Tam Đảo 02 vào vị trí mới.

Đội tàu XN Vận Tải Biển & CTL Vietsovpetro kéo giàn khoan Tam Đảo 02 vào vị trí mới.
Tàu: Thiên Ưng 01, Vũng Tàu 01, Vũng Tàu 02.
 
Thế giới bản tin
Nguồn: Tôi là người Dầu khí, 
Video Facebook Quang VD,
Hình: Vương Thái.
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ