Video – Đội tàu XN Vận Tải Biển & CTL Vietsovpetro kéo giàn khoan Tam Đảo 02 vào vị trí mới.

Đội tàu XN Vận Tải Biển & CTL Vietsovpetro kéo giàn khoan Tam Đảo 02 vào vị trí mới.
Tàu: Thiên Ưng 01, Vũng Tàu 01, Vũng Tàu 02.
 
Thế giới bản tin
Nguồn: Tôi là người Dầu khí, 
Video Facebook Quang VD,
Hình: Vương Thái.
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.