Cách đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử

Bạn đang tìm cách đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử.

Sổ sức khỏe điện tử: Ứng dụng theo dõi khi tiêm vắc-xin Covid-19

 App y tế sức khỏe

 

Cách đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.