Giải pháp Quản lý sự không phù hợp

0 5

Giải pháp Quản lý sự không phù hợp là gì?

Phần mềm Quy trình sự không phù hợp giúp cho nhân viên phát hiện, ghi nhận sự không phù hợp xảy ra trong mọi khía cạnh của hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy, các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm thực hiện nội dung quy trình này, thực hiện hành động khắc phục ban đầu.

Quy trình Quản lý Sự không phù hợp/Khuyến nghị bao gồm các trường hợp như sau:

 • Yêu cầu phát sinh trong cùng một đơn vị
 • Yêu cầu Phát sinh trong Ban chức năng/Nhà máy/Chi nhánh
 • Yêu cầu phát sinh do Ban chức năng gửi đến Nhà máy/Chi nhánh
 • Yêu cầu phát sinh do Nhà máy/Chi nhánh gửi đến Ban chức năng
 • Áp dụng trình ký điện tử và chữ ký số

Tính năng Quản lý Sự không phù hợp/Khuyến nghị:

 • Lập phiếu YC sự Không phù hợp/Khuyến nghị
 • Xem xét, Xác nhận sự không phù hợp
 • Thực hiện khắc Phục SKPH/KN
 • Tra cứu danh sách phiếu yêu cầu
 • Đánh giá hiệu lực của Hành động
 • Tập hợp hồ sơ
 • Kiểm tra/Đánh giá kết quả thực hiện SKPH/KN

Lập yêu cầu

Đề xuất phương án thực hiện

Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tinThế giới bản tin
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://vina-aspire.com/giai-phap-quan-ly-su-khong-phu-hop/

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ