Phát triển hạ tầng viễn thông di động 5G khu vực trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức

 

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hạ tầng viễn thông và kế hoạch phát triển hạ tầng số tại TPHCM giai đoạn 2020 – 2030’’ năm 2021 – 2022.

Theo đó, TPHCM đặt ra mục tiêu giai đoạn 2021 – 2022, phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TPHCM với các đặc tính công nghệ mạng viễn thông tiên tiến nhất trên thế giới, có băng thông rộng và tính linh hoạt, tính mở cao và tuân thủ tuyệt đối về an toàn an ninh mạng nhằm đảm bảo khả năng phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh của TP.

Đồng thời, thúc đẩy phát triển hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ mạng di động 5G, khuyến khích định hướng mở rộng triển khai thử nghiệm thương mại 5G tại khu vực trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức. Hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TPHCM trong giai đoạn 2021 – 2022 cũng sẽ là nền tảng hạ tầng truyền dẫn để phục vụ Đề án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung, Chương trình chuyển đổi số TP, Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025’’ và các đề án khác.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM đề ra các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021- 2022. Đó là xây dựng thiết kế, triển khai hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TPHCM. Trong đó, đánh giá, rà soát hiện trạng và quy hoạch hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TP. Hạ tầng truyền dẫn (vô tuyến, hữu tuyến) của doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn TP để xây dựng các phương án thiết lập mạng băng rộng dùng riêng theo nhu cầu của TP. Nghiên cứu, xây dựng thiết kế, nâng cấp hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng gắn với Chương trình chuyển đổi số, Đề án đô thị thông minh và các đề án khác. Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TP. Nghiên cứu phương án vận hành, giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng của TP.

Đồng thời, phát triển hạ tầng viễn thông di động 5G khu vực trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức. Trong đó, khuyến khích, định hướng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai mạng di động 5G khu vực Trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức. Quán triệt quan điểm của TPHCM về phát triển hạ tầng mạng di động 5G gắn với đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, Internet vạn vật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xem đây là giải pháp công nghệ mới khi giảm khối lượng cáp truyền dẫn, mỹ quan đô thị của đô thị khu vực Trung tâm TPHCM và TP Thủ Đức.

Vân Minh

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn: thanhuytphcm.vn 

Nguồn bài viết Thành ủy HCM
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ