Ba điều cần ghi lòng tạc dạ đến khi xuống mồ

1. Ba điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng + Chân thật + Thành đạt
 
2. Ba điều làm hỏng một con người
Rượu + Sự giận dữ + Lòng tự cao
 
3. Ba điều đi qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại
Lời nói + Thời gian + Cơ hội
 
4. Ba điều trong đời không bao giờ được đánh mất
Lòng trung thực + Sự thanh thản + Niềm hi vọng
 
5. Ba thứ trên đời không bao giờ bền vững
Giấc mơ + Tiền bạc + Chức quyền
 
6. Ba thứ quý giá nhất trên đời
Sức khỏe + Gia đình, tình bạn & tình yêu + Sự tự tin
 
Thegioibantin.com | VinaAspire News
Nguồn bài viết Người thành đạt
Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.