Giải pháp Quản lý đăng ký Ý tưởng, Sáng kiến và sáng chế

0 26

Giải pháp Quản lý đăng ký Ý tưởng, Sáng kiến là gì?

Quy trình xuất phát từ ý tưởng – sáng kiến của Cán bộ nhân viên trong công ty, được ghi nhận lại và gửi qua các cấp đơn vị phê duyệt đánh giá ý tưởng sáng kiến.


Tính năng Quản lý Sáng kiến – Cải tiến

Quy trình đề xuất ý tưởng

 • Đăng ký ý tưởng, cải tiến
 • Chỉnh sửa thông tin ý tưởng, cải tiến
 • Phê duyệt ý tưởng, cải tiến
 • Hủy ý tưởng, cải tiến
 • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá, chấm điểm ý tưởng, cải tiến
 • Kết luận ý tưởng (Vào vòng trong hay không)
 • Áp dụng Ký duyệt điện tử và chữ ký số

Hệ thống được áp dụng tại nhà máy Đạm Cà Mau

Quy trình đề nghị áp dụng sáng kiến

 • Lập đề nghị
 • Phê duyệt đề nghị
 • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá, chấm điểm đề nghị
 • Hội đồng Khoa học công nghệ biểu quyết
 • Chủ tịch Hội đồng KHCN kết luận
 • Chuyển sang quy trình công nhận sáng kiến


Quy trình công nhận sáng kiến

 • Lập đề nghị và báo cáo kết quả áp dụng sáng kiến
 • Phê duyệt công nhận sáng kiến bằng chữ ký số
 • Tiểu ban chuyên môn Đánh giá công nhận
 • Kết luận công nhận


Vina Aspire là công ty tư vấn, cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Website: www.vina-aspire.com
Tel: +84 944 004 666 | Fax: +84 28 3535 0668


Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tinThế giới bản tin
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://vina-aspire.com/giai-phap-quan-ly-dang-ky-y-tuong-sang-kien-va-sang-che/

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ