04 kỹ năng con người khác người máy (Robot)

0

4C‘s chính là 04 kỹ năng con người khác người máy (Robot)

1. Critical thinking – Tư duy phản biện
2. Creativity – Khả năng sáng tạo
3. Collaboraiton – Kỹ năng hợp tác
4. Communication – Kỹ năng giao tiếp

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Jack Bui, vungtauHR

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ